2012-06-14 12:29:55

Javna rasprava o izmjeni Zakona

Ministarstvo je organiziralo internetsko savjetovanje i javnu raspravu o prijedlogu izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. NVURH je sudjelovao sa svojim starim prijedlogom izmjene Zakona, kojim tražimo da se Zakonom utvrdi postojanje županijskih vijeća učenika i sudjelovanje predstavnika učenika u radu školskih tijela s pravom glasa!

Prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju onemogućava prijelaz iz škole u školu nakon 31. ožujka, daje osnovu za utemeljenje budućeg Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, bavi se prijevremenim upisom prvaša u osnovnu školu. Zakonom se propisuje mogućnost izvođenja nastave na nekom od svjetskih jezika uz odobrenje Ministarstva, a način i postupak utvrđivanja uvjeta propisuje ministar. U predloženom zakonu definira se zadržavanje statusa redovitoga učenika učenicima trogodišnjih strukovnih škola te mu se omogućava nastavak obrazovanja u četverogodišnjem trajanju bez plaćanja školarine.

Nacionalno vijeće učenika uključilo se u internetsko savjetovanje putem općeg obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Ministarstva. Ponovno smo aktualizirali naš stari prijedlog izmjene zakona iz rujna 2010., već upućivan Ministarstvu, kojim tražimo izmjenu članka 71., koji bi trebao glasiti:

Članak 71.

(1) U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
(2) Predsjednik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pitanjima vezanima uz učenike, u osnovnim školama bez, a u srednjima s pravom glasa.
(3) Način izbora i djelokrug rada Vijeća utvrñuje se odgovarajućim pravilnikom Nacionalnog vijeća učenika RH.
(4) U svakoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, se osniva županijsko vijeće učenika koje čine predstavnici vijeća učenika osnovnih i srednjih škola s područja županije, odnosno Grada Zagreba. Članovi ŽVU biraju predstavnika u Nacionalno vijeće učenika RH.
(5) Nacionalno vijeće učenika RH je najviše predstavničko tijelo učenika osnovnih i srednjih škola Hrvatske i čine ga predstavnici učenika svih županija i Grada Zagreba.
(6) NVURH donosi Pravilnik o izboru učeničkih predstavnika, koji je obvezujući za sve strane u postupku izbora na svim razinama.

 


Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske